Projecte LEGOCITS

This language version doesn't exist

ACP banner en català

 

LEGOCITS és l'acrònim d'un projecte de la convocatòria 2020 de "Proyectos de I+D+i" en el marc dels programes estatals de la generació de conneixement científic i tecnològic del sistema de I+D+i  i de I+D+i orientada als reptes de la societat.  Finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació/Agéncia Estatal d'investigació  (MCIN/ AEI /10.13039/501100011033)  amb un pressupost de 108.900€ que té per objectiu aprendre del glicocàlix entotelial per a crear revestiments optimitzats destinats a aplicacions en tribología y ciencies de la separació.  En són Investigadors Principals dos membres de l'ACP: els Drs. Cerdà i Bona.

El projecte va començat dia 1 de Setembre de 2021  i té una duració de 4 anys.